Getuigen Verhalen, Papua's in diaspora, interview 24

Geïnterviewde no. 24 is geboren op Cerang op de Molukken. Zijn vader is onderwijzer en zendingspredikant. Zijn vader wordt in de Tweede Wereldoorlog gevangen genomen en door de Japanners ter dood veroordeeld, maar weet te ontsnappen. Na de oorlog blijkt dat zijn ouders in de oorlog een onderduiker onderdak hebben verleend.

In 1949 vertrekt hij met zijn familie naar Nieuw Guinea. Drie maanden na aankomst in Merauke overlijdt zijn moeder. Hij gaat bij kennissen van zijn ouders in Merauke wonen en gaat daar naar de lagere school. Hij gaat werken bij het meteorologisch instituut als weerwaarnemer en volgt daar een cursus voor. Hij gaat werken in Sorong, Biak, Manokwari en Tanah Merah en Wamena.

Hij vertelt over de koloniale kant van het onderwijs en het werk, over de Papuaisering en over de Indonesische infiltraties. Als gouvernementsambtenaar krijgt hij de keuze om na de overname door Indonesië op eigen risico te blijven of te vertrekken in Nieuw Guinea.

In 1962 vertrekt hij naar Nederland. Daar aangekomen blijkt dat hij te weinig opleiding heeft om als weerwaarnemer te werken en alleen aangenomen wordt voor ongeschoold werk. Hij volgt de avond-MULO en gaat uiteindelijk bij Defensie werken.

De geïnterviewde maakt deel uit van de ervaringsgemeenschap van ooggetuigen van migratiegeschiedenis van Nieuw Guinea naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xa3-7kwx
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nki-58t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41190
Provenance
Creator Stichting PACE ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Anke Kamerman; Stichting Papua Erfgoed
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/pdf; text/doc
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Ambon; Biak; Amsterdam; Ceram; Eibergen; Hollandia; Merauke; Sorong; Tanah Merah