Ritual dimensions of the Landscape

Het doel van dit deelproject was een geïntegreerd beeld op te stellen van het gebruik van het landschap in de Bronstijd. Het fysieke landschap en de nederzettingsarcheologische aspecten waren reeds in eerdere deelprojecten aan de orde gekomen en dit deelproject had tot doel daarin ook andere dimensies te betrekken, zoals depositielokaties, begravingen en andere plaatsen die betekenis hebben gehad. Op die manier zou een samenhangend beeld moeten ontstaan van de kosmologie van de bronstijdsamenlevingen in het rivierengebied en daarbuiten: het samenstel van elementen dat van belang was voor de identiteit en het voortbestaan van lokale gemeenschappen. Van belang daarvoor waren niet alleen de patronen die in het rivierengebied zelf konden worden waargenomen, maar ook de patronen die bijvoorbeeld - deels als contrast - aanwezig waren op de aangrenzende zandgronden. Tijdens het project werd het begrip selectieve depositie verder uitgewerkt en kwam men o.m. tot nieuwe inzichten over depots als 'deeloffers' om een grotere groep importobjecten te kunnen converteren van schroot naar objecten met een bijzondere betekenis. Depositie van objecten vindt ook plaats in graven en daarom vormde grafritueel een tweede belangrijk aspect van het onderzoek. Met name door het onderzoek van het grafveld De Zevenbergen in Oss en van een grafheuvelgroep in Rhenen groeide het besef dat grafheuvels en grafheuvellandschappen zeer belangrijke identiteitbepalende elementen waren in het bestaan van laatneolithische en bronstijdsamenlevingen.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een nieuw project: The Barrow Landscapes.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xzd-fnbf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-00v-ict
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5k2-1v7
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hhr-6df
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:43535
Provenance
Creator Fontijn, D.
Publisher Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden
Contributor Fokkens, H. (prof. dr.); Neeleman-Slappendel, C.G. (archivering); Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage rivierengebied; De Bogen; De Geer; De Horden; Dodewaard; Eigenblok; Enspijk; Meteren; Rumpt; Wijk bij Duurstede; Zijderveld; Betuwe