Øybø

Område med tuft og rydningsrøyser, terrassekanter. Felt med to tufter, med kull i begge. Minst 15 røyser og flere åkerkanter. Området har tydeligvis vært brukttil nyere tid. (Piggtrådgjerde). Noen av røysene virker eldre. De er sammensunkne og delvis jorddekket. Jorda virker steinfri. Varierende størrelse på steinene i røysene. Den sørligste tufta er ca. 4x11m i to nivåer. Kull også i denne. Nordligste tufta er vanskeligere å se avgrensning på.

2023: Kontrollregistrerte lokaliteten. Det ble til sammen funnet 33 rydningsrøyser i forskjellige størrelser. En av tuftene ble gjenfunnet, men ikke den andre. Kun målt inn i overflaten, men ikke snittet eller datert. Kan være et fossilt åkerlandskap fra forhistorisk tid.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/42276
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=2835292&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Agder fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2004
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (7.370W, 59.317S, 7.373E, 59.318N); Bykle