Bureauonderzoek A1170 St. Olafstraat 7

Dit bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van een herontwikkeling aan de St. Olafstraat 7. Op het terrein wordt een aanbouw gerealiseerd. Het vigerend bestemmingsplan in het plangebied is ‘Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dropen deel B’. Het plangebied heeft grotendeels een beleidswaarde ‘Waarde – Archeologie 1’, aan deze beleidswaarde is geen dubbelbestemming verbonden. Het overige deel van het plangebied kent beleidswaarde/dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 5’. Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zgk-t3sp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cz-h3pl
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241899
Provenance
Creator Wal, M. Van Der (Archeologie Deventer)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Vermeulen, B.; Drs. B. Vermeulen (Archeologie Deventer)
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.171 LON, 52.247 LAT); Deventer; St. Olafstraat 7