Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1687

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1687.1 en 1687.2.

1687.1 De geïnterviewde vertelt eerst over zijn studie tropische landbouw te Deventer. In 1953 ging de geïnterviewde in Indonesië, te Midden-Java, op een suikeronderneming werken. Hij vertelt over het werk, de organisatiestructuur en beschrijft het leven in Indonesië in die tijd.

1687.2 De geïnterviewde vertelt in dit gesprek over zijn ervaringen van Koedoes. Hij werkte ook hier op een suikeronderneming. De geïnterviewde vertelt over de samenleving. Hij gaat in op hoe de ontwikkelingen in Indonesië gevolgen hadden voor het bedrijfsleven. Tot slot vertelt de geïnterviewde over zijn vertrek naar Nederland in 1957.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2ag-ynsm
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9wq5-em
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52308
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Midden-Java; Sragen; Koedoes