Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0033

De geïnterviewde was zoon van een accountant uit Utrecht. Tijdens de bezetting was hij fiscus bij Utrechtse studentenvereniging Unitas. Hij kwam te werken voor het centraal distributiekantoor en kon hierdoor, vele mensen gedurende de oorlog van bonnen, stamkaarten en persoonsbewijzen voorzien. Hij vertelt uitvoerig hoe dit in zijn werk ging. Hij had tevens een joodse vriendin waarmee hij samen opgepakt werd.

The interviewee was the son of an accountant in Utrecht. During the occupation he was treasurer of the Utrecht student fraternity Unitas. He was employed by the Central Distribution Office and was therefore able to provide many people with distribution coupons, ration cards and identity cards. He gives a detailed report of how this was worked out. He also had a Jewish girlfriend, together with whom he was once arrested.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xnp-39e5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tyy-88x
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41679
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; dr.D.G. Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/word; video/H264; text/pdf; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Utrecht, Amsterdam