Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0015

De geïnterviewde groeide op in Achterom, vlakbij Hoogeveen. Hij bracht als bakkersknecht broden naar werkkamp Kremboong. Hij sprak in de kantine van het kamp geregeld met Joden en regelde brood voor hen. Hij is getuige geweest van de mishandeling van een jood. Hij herinnert zich verder een gesprek met een Duitse soldaat over de Joden. Om aan de arbeidsinzet in Duitsland te ontkomen liet hij zich met een maagzweer afkeuren door een Duitse dokter.

The interviewee grew up in Achterom, near Hoogeveen. As a baker’s assistant, he brought bread to Kremboong work camp. In the camp’s cantine he regularly talked to Jews and organised bread for them. He was witness to the abuse of a Jew. He also remembers a conversation with a German soldier about the Jews. He had himself declared unfit by a German doctor to avoid being sent to Germany to work.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2zw-zjw4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ppw-poq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41693
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; text/pdf; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Drenthe