Bureauonderzoek A1135 Spanjaardsdijk 45

De opdrachtgever is voornemens het plangebied te ontwikkelen waarbij meerdere woningen gebouwd zullen worden, nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden en waar openbaar groen gerealiseerd zal worden. Hiertoe moet de huidige bebouwing, een hal uit de jaren 80 van de 20ste eeuw, gesloopt worden en het gebied opnieuw ingericht worden. Het plangebied ligt ter plaatse van het voormalige kazerneterrein van de Westenbergkazerne, gebouwd in de jaren 30 van de 20ste eeuw. Door de ligging van het plangebied binnen het voormalige kazerneterrein heeft de locatie in het vigerende bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen deel D de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4. Tijdens het bureauonderzoek is de archeologische verwachting nader gespecificeerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2as-jrch
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cs-3zz0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241890
Provenance
Creator Wal, M. Van Der (Archeologie Deventer)
Publisher Archeologie Deventer
Contributor Vermeulen, B.; Drs. B. Vermeulen (Archeologie Deventer)
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.204 LON, 52.276 LAT); Netherlands; Deventer; Schalkhaar; Spanjaardsdijk, Westenbergkazerne