Bureauonderzoek A1157 BPA Molbergsteeg 2

De opdrachtgever is voornemens binnen het plangebied een woonkavel uit te geven (het onderzoeksgebied). Binnen het kavel is sprake van een bouwvlak met een oppervlakte van 100 m2. In het vigerende bestemmingsplan voor dit plangebied (Chw A1 Bedrijvenpark 2020) heeft het westelijke deel van het onderzoeksgebied een dubbelbestemming Waarde - Archeologie 4.1 De archeologische beleidskaart vormt de basis voor de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie’, zoals die in het bestemmingsplan zijn gehanteerd (zie par. 2.4.2). Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-286-6p7u
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sr-icr8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241898
Provenance
Creator Wal, M. Van Der (Archeologie Deventer)
Publisher Archeologie Deventer
Contributor Vermeulen, B.; Drs. B. Vermeulen (Archeologie Deventer)
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.201 LON, 52.230 LAT); Deventer; Epse Noord; Molbergsteeg