Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1399

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1399.1 en 1399.2.

1399.1 De geïnterviewde groeide op in Indië. Hij vertelt hoe hij de bezetting ervaren heeft. In 1943 werd hij geïnterneerd en kwam in verschillende kampen terecht. De geïnterviewde beschrijft de situatie in de kampen en gaat in op hoe hij hiermee om ging. Na de bevrijding ging de geïnterviewde voor de KPM werken.

1399.2 De geïnterviewde vertelt over zijn werk voor de KPM. Hij kwam te werken in verschillende havens. De geïnterviewde vertelt over onder andere de ladingen, de mensen die aan boord kwamen en schetst daarbij een beeld van de werkzaamheden van de KPM en ook van zijn dagelijks leven in Indië in deze periode. Tot slot gaat de geïnterviewde in op de ontwikkelingen bij KPM in de periode van de nationalisatie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xtp-44hj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-yd66-z4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50134
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië