Inventariserend Veldonderzoek (proefsleuven) aan de Kooiweg 5 te Castricum, gemeente Castricum

In mei 2016 is door Archeologenbureau Argo een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in het plangebied Kooiweg 5 te Castricum. Bij het onderzoek zijn uitsluitend akkerlagen en met akker- of tuinwerkzaamheden samenhangende sporen als spitsporen en grondverbeteringskuilen uit de Nieuwe Tijd aangetroffen. Deze zijn niet behoudenswaardig. Geadviseerd wordt dan ook af te zien van een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving of archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zfu-mcpp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jxj3-nr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:72596
Provenance
Creator Médard, A.; Vaars, J.P.L.
Publisher Archeologenbureau Argo
Contributor Archeologenbureau Argo
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.687 LON, 51.660 LAT); Kooiweg 5; Castricum; Gemeente Castricum