Arbeidsaanbodpanel 2018 – AAP2018

Het Arbeidsaanbodpanel (AAP) is een langlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in de werkzame leeftijd. Doel ervan is inzicht geven in (veranderingen in) de arbeidssituatie van deze groep. Belangrijke thema’s in het AAP zijn huidige werk, arbeidsduur, zoekgedrag naar een (andere) baan, arbeidsmobiliteit, deelname aan scholing, meningen over werken en niet-werken. De doelpopulatie is de Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar tot aan de AOW-leeftijd. De nadruk ligt op het aanbod aan arbeidskrachten in Nederland, dus werkenden en potentiële werkenden. Sinds 2004 zijn ook scholieren en studenten in de steekproef opgenomen. 65- en 66-jarigen zijn vanaf toen eveneens ondervraagd, hoewel de AOW-leeftijd destijds nog op 65 jaar lag, om de overgang naar pensionering beter in beeld te krijgen.

Van het Arbeidsaanbodpanel meting 2018 is, in samenspraak met het CBS, een CCF databestand (controlled circulation file) opgesteld. Dit is een beveiligd (geanonimiseerd) bestand. Uit het oorspronkelijke databestand zijn variabelen verwijderd of ingedikt. Door deze beveiliging zijn antwoorden niet meer direct te herleiden naar respondenten. In de bijgeleverde documentatie is het anonimiseren van het Arbeidsaanbodpanel 2018 verantwoord.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xuk-dbvp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mn-gsk9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:183385
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau – SCP
Publisher Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf; http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .sav (spss data); .dta (stata data); .por (spss data); .pdf (documentation); .xlsx (documentation); application/x-cmdi+xml
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Netherlands