Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1131

De geïnterviewde vertelt over het werk van zijn familie in Indië. Zijn grootouders hadden een goed lopend eigen bedrijf waar de familie dicht bij betrokken was. De geïnterviewde zou het bedrijf overnemen. De geïnterviewde vertelt hoe het hem en het bedrijf verging tijdens de Japanse bezetting. De Japanners kwamen op het bedrijf langs voor hun product, maar dit ging zonder problemen. Het dagelijks leven kon eigenlijk gewoon doorgaan. Tijdens de bersiap tijd waren er meer spanningen. De geïnterviewde werd uiteindelijk geïnterneerd. In deze periode ging het slecht met de familie en raakte ze veel eigendommen kwijt. De geïnterviewde schets de moeilijke tijd tot aan zijn vertrek naar Nederland in 1949.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2xt-tweg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wr81-3t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47777
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië