Culturele Veranderingen in Nederland (CV) 2016 en SCP Leefsituatie Index (SLI)

De onderzoeken Culturele Veranderingen in Nederland (CV) en SCP Leefsituatie Index (SLI) worden tweejaarlijks gecombineerd uitgevoerd in samenwerking door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doel van CV is vaststellen welke opvattingen “de Nederlander” heeft over samenleving en cultuur en hoe deze in de loop van de tijd zijn veranderd. Doel van SLI is het ontwikkelen van een indicator om de sociale leefsituatie van Nederland in kaart te brengen en het monitoren van de ontwikkeling van de sociale leefsituatie van de Nederlandse bevolking.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z9u-vv3g
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gk-alxz
Related Identifier https://www.scp.nl/Onderzoek/Bronnen/Beknopte_onderzoeksbeschrijvingen/Culturele_veranderingen_in_Nederland_CV
Related Identifier https://www.scp.nl/Onderzoek/Bronnen/Beknopte_onderzoeksbeschrijvingen/SCP_Leefsituatie_index_SLI
Related Identifier https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:65659
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:103898
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP; Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .sav; .dta; .pdf
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland