Woerden - Riolering Julianastraat - Prins Hendrikkade Woerden - Riolering Julianastraat - Prins Hendrikkade

ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Begeleiding (conform protocol IVO-P) uitgevoerd ten behoeve van het vervangen van het riool in de Julianastraat en de Prins Hendrikkade te Woerden. Het oude riool bestond uit één buis en werd vervangen door twee buizen. Hoewel de rioolsleuf zelf was verstoord door het oude riool, waren de profielen van de oude sleuf intact zodat het mogelijk was om archeologische waarnemingen te doen. Tijdens de begeleiding zijn resten van de 17e-eeuwse (gedempte) binnen- en buitengracht aangetroffen. In 2012 heeft ARC B.V. een archeologische begeleiding uitgevoerd op de Prins Bernhardlaan te Woerden. Hierbij zijn de 17e-eeuwse grachten ook aangesneden. Daarnaast zijn toen leefniveaus en sporen aangetroffen die dateren van de Romeinse tijd tot in de Nieuwe tijd. Dit onderzoek was door omstandigheden niet uitgewerkt en is bij de uitwerking van onderhavig onderzoek meegenomen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zvz-sre5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-k0-k90f
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:88698
Provenance
Creator Williams, G.
Publisher ADC
Contributor Utrecht; ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format pdf; jpg; mapinfo; docx; doc; png; xls; tif; ms access; xlsx
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.884 LON, 52.084 LAT); Utrecht; Woerden; Woerden; Woerden Julianastraat; 31G (kaartblad)