's Heer Hendrikskinderen Oude Rijksweg 54A-B, gemeente Goes. Bureauonderzoek.

In opdracht van de gemeente Goes heeft Erfgoed Zeeland (EZ) in september 2021 een bureauonderzoek uitgevoerd voor een onderzoeksgebied rond de Oude Rijksweg 54 A en B te ’s-Heer Hendrikskinderen. Aanleiding voor dit onderzoek is een grote concentratie in PAN geregistreerde middeleeuwse vondsten binnen het onderzoeksgebied. Het doel van het bureauonderzoek was om deze vondsten in een archeologische en historische context te plaatsen. Daarnaast is een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld voor het onderzoeksgebied. Het resultaat is een advies met betrekking tot nader onderzoek om de vraag te beantwoorden of binnen het onderzoeksgebied een gemeentelijke vindplaats moet worden aangewezen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xtn-mxtc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-fe-562b
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237328
Provenance
Creator Glind, M. van de (Erfgoed Zeeland)
Publisher Erfgoed Zeeland
Contributor Glind, M. van de; Ma M. van de Glind (Erfgoed Zeeland)
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (3.849 LON, 51.501 LAT); Goes; Zeeland; Netherlands