Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0002

In dit interview spreekt de geïnterviewde, een voormalige politieagent, over zijn werk in Amsterdam tijdens de Duitse bezetting. Hij vertelt hoe hij als jongen afkomstig uit een klein stadje, vanuit het leger bij de politie terecht kwam. Later beschrijft hij hoe de Amsterdamse politie samenwerkte met de Duitse bezetter, geeft commentaar op de rol van de politie bij het oppakken en deporteren van Joden en legt hij uit wat zijn rol was als lid van het Nederlandse verzet.

In this interview the interviewee, a former policeman, talks about his work in Amsterdam at the time of the German occupation. He focuses on how, from being a small town boy, he went from the army into the police force. In a later stage he describes how the Amsterdam police force collaborated with the German occupier, comments on the role of the police force in the round-up and deportation of Jews and explains his role as a member of the Dutch resistance.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2ct-aq3x
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-j3v-8ax
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41687
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; text/pdf; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Amsterdam