Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1654

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1654.1 en 1654.2.

1654.1 De geïnterviewde ging in 1946 als oorlogsvrijwilliger naar Indië. De geïnterviewde schetst een beeld van de situatie binnen het leger. Velen zagen het niet meer zitten, en waren tegen het Nederlands militaire handelen in Indië. De geïnterviewde gaat in op het gedrag van 'oude kolonialen'. Na zijn militaire tijd kwam de geïnterviewde voor verschillende handelsmaatschappijen te werken. De geïnterviewde vertelt over de gang van zaken op de werkvloer en schetst een beeld van het leven in Indië.

1654.2 De geïnterviewde vertelt hier met name over de periode dat hij in Nieuw-Guinea verbleef. Hij was hier naartoe uitgezonden door zijn werkgever. Hij schetst een beeld van de situatie. Onderhandelen, ook met mensen van de regering, lag hem goed. Hij richtte de eerste supermarkten van Nieuw-Guinea op en leidde de Papoea winkel bezetting op. De geïnterviewde gaat in op het beperkte sociale leven in Nieuw-Guinea en vertelt over zijn keuze om uiteindelijk naar Nederland te gaan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xju-nw29
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ic97-5r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52104
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Oost-Java; Soerabaja; Berbek; Kedoeroes; Banjoeoerip; Moro; Sidosrjo; Djakarta; Pasoeroean; Sitoebondo; Pandakan; Tretes; Prigen; Poespo; Gondong Wetan; Hollandia; Sorong