Getuigen Verhalen, Oorlogsliefdekind, soldatenkinderen, interview 02

Geïnterviewde 02 is kind van een Nederlandse militair en een Chinese moeder, verwekt tijdens de koloniale oorlog 1946-1949 in Indonesië. De geïnterviewde is geboren in Semarang, Java. De moeder X woonde tegenover de kazerne waar de Nederlandse soldaten gelegerd waren, en leerde zo, evenals haar zusje, een jonge militair kennen. Toen ze zwanger was, verdween de militair plotseling. De geïnterviewde heeft deze vader dus nooit ontmoet en kwam pas op veel latere leeftijd achter zijn ware identiteit.

Haar moeder leerde een andere Nederlandse militair kennen, die een paar jaar als vader voor de geïnterviewde optrad. De geinterviewde heeft tot het overlijden van haar moeder (de geïnterviewde was toen 20) gedacht dat deze man, X, haar echte vader was. Ook X verliet Indonesië (rond 1950), maar erkende vlak voor zijn vertrek de geïnterviewde, zodat zij en haar moeder naar Nederland zouden kunnen komen. X wilde echter geen zorg dragen voor de Chinese, oudere halfbroer van de geinterviewde uit een eerdere relatie van de moeder. Deze laatste wou daarom niet naar Nederland afreizen en moeder, zoon en dochter bleven in Indonesië wonen.

Op 4-jarige leeftijd bracht haar moeder de geïnterviewde naar het weeshuis van de Zusters Franciscanessen in Semarang. Daar zat ook haar nichtje Y, dochter van tante Z van de geïnterviewde en eveneens kind van een Nederlandse soldaat die verdwenen was (zie Oorlogsliefdekind: interview met moeder Z en interview met Y, oorlogsliefdekind in Indonesië).

Op de middelbare school kwam de geïnterviewde weer bij haar moeder te wonen, daarna werkte zij als verpleegster in het Elizabeth Ziekenhuis te Semarang. Toen de geïnterviewde 20 was, overleed haar moeder en vertrok de geïnterviewde met de hulp van een non uit het ziekenhuis, zuster L, naar Nederland. Daar ging zij op zoek naar haar ‘vader’ X. Die woonde inmiddels in Brazilië en wilde aanvankelijk geen contact meer. Later is er toch een briefwisseling op gang gekomen.

Inmiddels had de geïnterviewde ontdekt, via afwijkende namen op haar geboorteakte en haar doopakte, dat er nog een vaderfiguur moest zijn: H. Dit bleek haar echte biologische vader. Dit hoorde de geïnterviewde van haar tante, die op dringend verzoek van de geïnterviewde dit raadsel uiteindelijk onthulde. Via het televisieprogramma Spoorloos heeft ze deze H vervolgens opgespoord. Haar vader zelf was overleden, maar had een zoon, die de geïnterviewde via Spoorloos heeft ontmoet. Deze zoon wist niets af van het bestaan van een halfzusje. Het is onduidelijk of H geweten heeft dat hij een dochter in Indonesië had. Er is nu heel af en toe contact tussen halfzus en halfbroer, maar er is geen echte band.

Projectbeschrijving 'Oorlogsliefdekind': Tijdens de dekolonisatie-oorlog met Indonesië onderhielden Nederlandse militairen contacten met de lokale bevolking, en dus ook met Indonesische meisjes. Regelmatig werden, vaak onbedoeld, uit deze verhoudingen kinderen geboren. Na de onafhankelijkheidsoverdracht in 1949 keerden de troepen terug naar huis. Een onbekend aantal Nederlands-Indonesische kinderen bleef achter bij hun moeder in het nieuwe Indonesië.

Voor het project Oorlogsliefdekind zijn 18 Oral History interviews met vaders, moeders en de betreffende kinderen gedeponeerd bij DANS. De datasets van deze geïnterviewden bestaan uit audiovisuele interview opnames, de bijbehorende transcripties en eventueel aanvullende data zoals brieven, persoonlijke en officiële documenten, foto's en persoonlijk filmmateriaal van de geïnterviewde. Zie voor meer informatie de link naar de volledige projectbeschrijving met alle bijbehorende interviews verderop op deze pagina.

English summary: Oorlogsliefdekind (Warlovechild) is a crossmedia project that consists of oral history interviews, a website in Dutch, Indonesian and English (www.oorlogsliefdekind.nl & www.warlovechild.org) and several media productions in cooperation with the Dutch broadcasters NPS, VPRO and the Digital Channel. A documentary Tuan Papa is produced for broadcast on Dutch and Indonesian television.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xdg-tmyn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jep-0bn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:44572
Provenance
Creator Stichting Oorlogsliefdekind © - Hellwig, Jean / Wietsma, Annegriet
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Annegriet Wietsma; Stef Scagliola; Jean Hellwig
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/MS Word; video/MPEG4
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland / The Netherlands; Indonesië / Indonesia; Nederlands Indië / Dutch Indies