Lexin: Svensk-serbiskt lexikon (kyrillisk)

DOI

Swedish-Serbian dictionary (Cyrillic script) for immigrants who want to learn Swedish. Includes commonly used words and phrases as well as words from Swedish society. text/xml

Svensk-serbiskt lexikon (kyrilliska tecken) för invandrare som vill lära sig svenska. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället. text/xml

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=dfad1671d9ec0ea21e2a065d56ada251c0bdc640b3253f5d70ff00169c837b6b
Provenance
Creator Language Council of Sweden, Institute for Language and Folklore; Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Humanities; Linguistics
Spatial Coverage Sweden; Sverige; Serbia; Serbien