Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1712

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1293.1 en 1293.2.

1712.1 De geïnterviewde ging in 1949 naar Indonesië uit interesse voor het land. Ze kwam daar te werken als lerares via de Vrouwen van Nazareth. Eerst vertelt de geïnterviewde over haar achtergrond en opleiding. De geïnterviewde vertelt vervolgens over haar werk in het katholieke onderwijs.

1712.2 De geïnterviewde vertelt in dit gesprek verder over haar werk als lerares. Ze gaat daarnaast in op de vele ervaringen die ze in Indië heeft gehad en waardoor ze is gevormd. Tot slot vertelt de geïnterviewde over haar sociale leven in Indië en gaat zij in op haar vertrek naar Nederland eind jaren '50.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-26x-3cvh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-k7sr-gp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52528
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Djakarta; Tandjoengpriok