Wat de nieuwe Sint Jansbeek boven water bracht: dood en leven in het Arnhemse verleden Archeologisch onderzoek Sint Jansbeek te Arnhem RAPPORT 4476

In 2017 ging een groot deel van de het zuidelijke gedeelte van de historische Arnhemse binnenstad op de schop. Tijdens het project ‘Jansbeek’ werd een nieuwe beekloop aangelegd, die momenteel dwars door het historische stadshart van Arnhem loopt. In dat kader werden daarnaast rioolstrengen omgelegd, vernieuwd of nieuw aangelegd. Gelijktijdig met de civieltechnische graafwerkzaamheden die plaatsvonden, werd door RAAP een archeologische opgraving – variant archeologische begeleiding uitgevoerd.

Bij dit onderzoek zijn fysieke resten van de Sint Jansbeek, stadsmuren, gebouwen (waaronder de voormalige Broerenkerk), beerputten en waterputten gevonden. Deze sporen bevatten allerlei bewoningsafval (keramiek, keramisch bouwmateriaal, glas, pijpaarde, metaal, natuursteen, dierlijk bot, leer, hout en metaalslak). Het merendeel van de sporen en vondsten betreft echter de fysieke resten van de Arnhemmers zelf, die zijn gevonden bij de Eusebiuskerk.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x9z-bmn6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cg-oyl2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:228262
Provenance
Creator Zielman, G. (RAAP)
Publisher RAAP
Contributor Baetsen, W.A.; RAAP
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; History; Humanities
Spatial Coverage (5.910 LON, 51.979 LAT); Sint Jansbeek; Arnhem; Arnhem; Gelderland