Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1583

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1583.1 en 1583.2.

1583.1 De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van de Japanse bezetting. Hij werd kort in Soerabaja geïnterneerd en kon naar huis terugkeren. Tegen het einde van de bezetting heeft de geïnterviewde wijkdiensten in tonarigumi-systeem. Tijdens de bersiap wordt hij als bewaker van het Tjideng-vrouwenkamp ingezet en kwam vervolgens als milicien in militaire dienst. Hij gaat in op zijn inzet op Oost-Java in 1946-1948, zoals tijdens en na de eerste politionele actie. In 1949 gaat de geïnterviewde naar Nieuw-Guinea.

1583.2 De geïnterviewde vertelt over zijn tijd in Nieuw-Guinea. eerst is hij in dienst bij de politie. Er werden patrouilles gehouden en de geïnterviewde kwam op verschillende manieren met Papoea's in aanraking. Midden jaren '50 vertrekt de geïnterviewde naar Hollandia waar hij uiteindelijk gouvernementsambtenaar wordt. Hij vertelt over zijn ervaringen van deze periode en tot slot over zijn vertrek naar Nederland begin jaren '60.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xsb-8wh4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-scjz-pr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51227
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Kediri; Batavia; Tjimahi; Soerabaja; Hollandia; Merauke