Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1114

De geïnterviewde vertelt over de Japanse bezetting. Het gezin woonde toen met andere families in huis. De geïnterviewde gaat in op de ontwikkelingen na de capitulatie en spreekt met name over de rol van de Engelsen. Haar man had intussen een goede baan gekregen. Ze vindt het teleurstellend dat Nederland zo weinig voor de Indische mensen heeft gedaan.

De echtgenoot van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1113. Zie 'Relations' voor een link naar dit interview in EASY.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zbd-a3p7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-o0yv-4a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47601
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Bandoeng; Makassar; Soerabaja,; Cheribon; Semarang; Djakarta; Palembang; Batavia; Madioen; Oost-Java; West-Java; Celebes