De Sitterstraat 11, gemeente Dordrecht. Een archeologische opgraving aan de De Sitterstraat 11 te Dordrecht Dordrecht Ondergronds 116

Basisrapportage van een proefsleuf waarbij een middeleeuwse sloot is gevonden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-292-9gf9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qg-88l7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:157887
Provenance
Creator Dorst, M.C.
Publisher gemeente Dordrecht
Contributor gemeente Dordrecht
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.681 LON, 51.790 LAT); Netherlands; De Sitterstraat 11 (grasveld tussen De Sitterstraat 7a en Eddingtonweg 3); Sterrenburg; Dordrecht; Zuid-Holland