Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1075

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1075.1 en 1075.2.

1075.1 De geïnterviewde groeide op in Nederland en werd officier bij de marine. In 1940 vertrok hij naar Indië. Hij vertelt over de activiteiten van de marine in Indië, de geïnterviewde werkte onder andere bij de onderzeedienst. De oorlog in Indië werd onderschat. De geïnterviewde vertelt over de verliezen en beschrijft de strijd. De geïnterviewde gaat in op de afloop van de oorlog en de politieke situatie van toen in Nederland. In 1947 werd de geïnterviewde opnieuw naar Indië uitgezonden, in de eerste instantie tegen zijn zin in omdat hij niet betrokken wilde zijn bij het onafhankelijk worden van Indonesië.

1075.2 De geïnterviewde vertelt over de onderhandelingen met de republikeinen begin 1948. Hij gaat in op de plannen die besproken werden voor de toekomst van Indië. De geïnterviewde gaat in op de achtergronden van de tweede politionele actie. Hij vertelt over het optreden van Beel. De geïnterviewde vertelt tot slot over de soevereiniteitsoverdracht, en gaat in op het opkomende nationalisme van Indonesië.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xty-vys5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-oh6i-hc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47229
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië