Steph. Blankaart: Schou-burg der Rupsen, Wormen, Maden, en Vliegende Dierkens daar uit voortkomende (1688)

Schou-burg der Rupsen, Wormen, Maden, en Vliegende Dierkens daar uit voortkomende. Door eigen ondervindinge by een gebragt Door Steph: Blankaart, P. & M. Dr. Practizijn tot Amsterdam. Tot Amsterdam By Jan Ten Hoorn, Boekverkooper over het Oude Heeren Logement, MDCLXXXVIII.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x8e-ewcj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-w31j-eo
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:70397
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Netherlands