Veteranen Instituut, IPNV, interview 1023

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië en Afghanistan. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. In Canada volgde hij de vliegopleiding. Hij vertelt over de goede onderlinge sfeer en gaat in op zijn tijd als vlieger op een squadron. De geïnterviewde gaat in op de betekenis van vliegen bij de Koninklijke Luchtmacht. De geïnterviewde vertelt voornamelijk over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië, waar hij vanuit Villa Franca als leidinggevende bij de inzet van de luchtmacht betrokken was. De geïnterviewde vertelt over deze organisatie en gaat in op de politieke situatie in het missiegebied. Beide missies zorgden voor een betere beeldvorming van de wereldpolitiek bij de geïnterviewde. De geïnterviewde gaat in op de zin van de uitzendingen en vertelt over zijn verdere loopbaan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z36-gf8y
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3tq-5nj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42445
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Afghanistan; Nederland; Canada; Villa Franca