Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1664

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1664.1 en 1664.2.

1664.1 De geïnterviewde vertelt hoe zij opgroeide in Indië. De geïnterviewde vertelt over de Japanse inval in Bandoeng, waar zij op dat moment woont. Haar man werd bij de Tjiater-stelling geplaatst en later krijgsgevangene gemaakt. De geïnterviewde vertelt over haar registratie als registratie als Belanda Indo waardoor ze buiten het kamp kan blijven. Tijdens de bezetting werkte ze voor een winkel te Malang die goed loopt. Na de bevrijding uitte de geïnterviewde haar pro-geallieerde houding en kwam in de Indonesische gevangenis terecht.

1664.2 De geïnterviewde vertelt over haar ervaringen van de bersiaptijd. Ze werd geïnterneerd en kwam in verschillende kampen terecht. Haar man was als KNIL officier betrokken bij de twee politionele actie. De geïnterviewde verblijft dan in Batavia. In 1949 vertrekt de geïnterviewde definitief naar Nederland.

De genoemde echtgenoot van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1663. Zie 'Relations' voor een link naar dit interview in EASY.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z74-4pm9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tyql-ct
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52006
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Celebes; Soerabaja; Lawang; Malang; Padangpandjang; Nias; Bandoeng