Veteranen Instituut, IPNV, interview 366

In november 1947 vertrok deze officier met de MS Volendam naar Indië. De reis duurde langer dan normaal, vanwege een ongeluk in het Suezkanaal: het Nederlandse schip ramde een draaibrug en moest eerst worden gerepareerd. Hij werd met 5-1 RI geplaatst te Makassar, in de natte moesson. De bevolking was de Nederlanders vijandig gezind, omdat voor hen Raymond Westerling in het gebied actief was geweest. Toen deze geïnterviewde net opdracht gegeven had aan zijn eenheid om eerst de spullen droog op te bergen en vervolgens de wapens schoon te maken, klonk er een schot. Eén van zijn jongens schoot per ongeluk een ander dood. Niet lang daarna werd deze officier overgeplaatst naar een KNIL-eenheid, omdat hij het Maleis goed beheerste. Nog weer later kwam hij op Sumatra, waar hij zelf gewond raakte.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zxj-jewm
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6h4-3p0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35847
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Geography; Geosciences; Geospheric Sciences; History; Humanities; Life Sciences; Natural Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Java; Groningen; Suezkanaal; Makassar; Batavia; Sumatra; Padang