Veteranen Instituut, IPNV, interview 989

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde werd Technisch Specialist en tekende bij om als chauffeur naar Bosnië te gaan. De geïnterviewde werd bij het 11e Bataljon Luchtmobiele Brigade geplaatst en ging met Dutchbat 1 naar Srebrenica. Hij vertelt over zijn werkzaamheden. De geïnterviewde gaat in op de internationale samenwerking en uit zijn frustratie over het verschil in bewapening. Ook uit hij het gevoel van machteloosheid met betrekking tot de situatie in de enclave. De geïnterviewde gaat in op de politieke situatie en de acties van de Serven. De geïnterviewde vertelt over de terugkeer in Nederland en het opkomen van psychische problemen. De geïnterviewde gaat in op de behandeling hiervan en uit zich kritisch over de hulpverlening en over Defensie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x7u-efhb
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nd8-35q
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42413
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Srebrenica; Nederland; Bosnie