L. Feykes Haan: Beschryving van de Straat Davids, Benévens des zelven Inwooners, Zede, Gestalte, en Gewoonte, mitsgaders hunne Visvangst, en andere Handelingen (1720)

Beschryving van de Straat Davids, Benévens des zelven Inwooners, Zede, Gestalte, en Gewoonte, mitsgaders hunne Visvangst, en andere Handelingen. Als mede een kort en beknopt verhaal van de Westkust van de zelfde Straat, of anders Noord Amerika. Door L. Feykes Haan. Te Amsteldam, By Gerard van Keulen, Boek- en Zeekaartverkoper, en Graadboogmaker, aan de Oostzyde van de Nieuwe Brug, 1720.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-25y-m3kp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-23-at6y
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76258
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Greenland; Netherlands