Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview 03

De geïnterviewde heeft een transport met joden langs zien rijden en werkte gedurende de bezetting bij de Nederlandse Spoorwegen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x5r-p4x2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vly-n2m
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41727
Provenance
Creator Vrije Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Dennis de Lange, onderzoeker en interviewer
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/word; audio/mp3
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Winschoten