Beknopt Verhaal Wegens het verongelukken van verscheide Schepen in het Jaar 1777 [1779]

Beknopt Verhaal Wegens het verongelukken van verscheide Schepen in het Jaar 1777. Tusschen het Ys in Groenland; met de deerniswaardige Omstandigheden en Sukkelingen van het Scheepsvolk, en eindelyk hunne gelukkige redding, enz. t'Amsterdam, by d'Erfgen. de Wed. C. Stichter.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x7f-3a3s
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-g2yz-6e
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66096
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Groenland; Greenland; Nederland; Netherlands; Northern Germany