Getuigen Verhalen, De Russenoorlog, opstand Georgische troepen op Texel, interview 01

Nico Eelman (81) vertelt over zijn jeugd op Texel, hoe de Tweede Wereldoorlog uitbrak en dit invloed had op zijn leven. Tijdens de oorlog moest hij onderduiken. In 1944 werd hij met een grote groep Texelaars naar Assen gevoerd om dwangarbeid te verrichten. In Leeuwarden wist hij te ontsnappen. Hij vertelt over zijn periode in Friesland en hoe hij terug naar Texel wist te komen. Meteen daarna brak de opstand van Georgische krijgsgevangenen uit. Zijn moeder raakte gewond. Zelf wilde hij aanvankelijk meevechten maar ging rechtsomkeert toen hij merkte dat de Duitse troepen aan de winnende hand waren. Hij vertelt over het verloop van de opstand, en hoe hier naderhand op Texel over werd gedacht. Tevens vertelt hij verhalen over hoe de Texelaars tegen de Georgiers en Duitsers aankeken.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-znu-5jv3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ihp-jz6
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-q4g-tsj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41722
Provenance
Creator Stichting Traktor ©; Arnold van Bruggen
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Eefje Blankevoort; Laura Obdeijn
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; Quicktime (mov) 1920x1080 pix, 48 khz / MW Word .doc
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Texel; Nederland; Netherlands; Noord-Holland