NLKAART: een computerprogramma voor het maken van historische kaarten van Nederlandse gemeenten NLKAART: a computer programme for drawing historical maps of Dutch municipalities

Het systeem bestaat uit een GIS-applicatie die in de jaren 80 door Onno Boonstra is ontwikkeld binnen het softwaresysteem SAS/GRAPH. Het was in staat om een correcte kaart van de gemeentelijke indeling van Nederland te tekenen (en in te kleuren) voor elk gewenst moment tussen 1 januari 1830 en 1 januari 1990. "Correcte kaart" wil zeggen dat de grenzen van alle gemeenten van dat moment min of meer correct, en zeker niet perfect, werden getekend. Meer onder Remarks.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2ah-rtay
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e4x-9jg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:43063
Provenance
Creator Boonstra, O.W.A. (Katholieke Universiteit Nijmegen, Vakgroep Geschiedenis)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/closedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Geography; Geosciences; Geospheric Sciences; History; Humanities; Natural Sciences
Spatial Coverage The Netherlands