Getuigen Verhalen, Gerepatrieerde vrouwen van Molukse KNIL-militairen, interview 03

Mevrouw HA is de dochter van katholieke boerenmensen. Zij heeft het dorpsleven op Tanimbar nog gekend. Als meisje wilde ze non worden, maar de inval van de Japanners maakte dat ze noodgedwongen ook op het land ging werken. Ze vertelt over de honger tijdens de Japanse bezetting, over wreedheden van de Japanners.

Na de Japanse bezetting trouwt ze in 1948 met haar man, die toen al bij het KNIL zat. Ze vertelt over het leven van een soldatenvrouw, die steeds na een luttel aantal maanden haar man naar weer een andere legerplaats moest volgen, over de gevechten tegen het Indonesische leger waar haar man aan deel moest nemen.

In 1951 vertrekt ze met man en oudste kind met de New Australia naar Nederland. Mevrouw beschouwt haar vertrek naar, en haar verblijf in Nederland als een ingreep van God. Niettemin onderhoudt ze contacten met familie op Tanimbar en moedigt ze haar kinderen en kleinkinderen aan hetzelfde te doen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xbx-nnnr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xoa-pcz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:45262
Provenance
Creator Oogland Filmproducties
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor John Albert Jansen (regisseur/director); Frans Lopulalan (interviewer)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Format video/mp4; Microsoft Word 2003; QuickTime; mpeg4
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Molukken; Indonesië; Nederland; Ambon