Veteranen Instituut, IPNV, interview 1102

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië, Mostar. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en loopbaan. De geïnterviewde ging als Police Commissioner naar Mostar. De geïnterviewde vertelt over de verdeeldheid van de bevolking. De stad was gevaarlijk. Veel lukte wel, maar de stad herenigen was niet haalbaar. De geïnterviewde vertelt over zijn politiewerk. Hij ging dit anders aanpakken dan in het mandaat werd aangegeven. De geïnterviewde vond zijn beleid succesvoller. De geïnterviewde gaat in op de doelstellingen en de aandacht van de pers hiervoor. Het was een moeilijke situatie aangezien niet alles in het mandaat te realiseren was. De geïnterviewde gaat in op het werken aan het herstel van orde en veiligheid. De geïnterviewde vertelt over het belang van je houding en tactiek in deze gevoelige situatie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xed-k3eh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8gh-yxf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42502
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavië; Mostar; Nederland