Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1644

De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië, en gaat in op zijn ervaringen van de Japanse bezetting en de bersiaptijd. Hij verbleef te West-Java. Toen de oorlog uitbrak zat de geïnterviewde nog op de lagere school. Hij bleef buiten het kamp tot in 1944. De geïnterviewde vertelt tot slot over de hereniging na de bevrijding van hem en zijn broers met zijn moeder en gaat in op het vertrek naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zrn-8cyq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ttca-o6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52098
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Soerabaja; Bandoeng; Medan; Batavia