Plangebied Bouw- en woonrijp maken Hamplaats

Tijdens de begeleiding konden alleen waarnemingen gedaan worden ter plaatse van de te rooien kabels en leidingen. Met behulp van de KLIC werd een begin opgezocht en vanuit dit punt werd het tracé (de bestaande sleuf) van de te verwijderen kabel of leiding gevolg. Dit gebeurde met een smalle graafbak. Waar mogelijk werden kabels en leidingen met behulp van een ketting of strop uit de grond getrokken (figuur 2). Door deze werkwijze werden er geen archeologische resten verstoord en kon nadere documentatie achterwege blijven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zez-gxus
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5e-vhcr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:239443
Provenance
Creator Varwijk, T.W. (RAAP BV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor RAAP BV
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.695 LON, 53.277 LAT); Netherlands