Bureauonderzoek Polstraat 8 - 10

De opdrachtgever is voornemens de panden binnen het plangebied te renoveren, waarbij onder andere de fundering wordt versterkt. Er zijn namelijk verzakkingen en scheurvormingen aanwezig in de panden. In de kelder van Polstraat 8 zijn stempels of staalconstructies aanwezig die de gewelven ondersteunen. Hiervoor dient de huidige kelder tijdelijk verlaagd te worden, tevens zullen schroefplanen aangebracht worden. Door de ligging van het plangebied in de historische binnenstad van Deventer, heeft de locatie in het vigerende bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen deel B de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 5. In het bureauonderzoek is de archeologische verwachting nader gespecificeerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2zt-fcqd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ov-kt9t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241891
Provenance
Creator Wal, M. Van Der (Archeologie Deventer)
Publisher Archeologie Deventer
Contributor Vermeulen, B.; Drs. B. Vermeulen (Archeologie Deventer)
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.156 LON, 52.251 LAT); Netherlands; Deventer; Polstraat, Achter de Muren Duimpoort