Getuigen Verhalen, Papua's in diaspora, interview 25

Geïnterviewde no. 25 is geboren in Ahiolo. Haar vader is zendingsarbeider en haar moeder staat voor de klas. Bij haar familie zijn 36 mensen ondergedoken geweest.

Haar vader krijgt opdracht van de Zending om te vertrekken naar Merauke op Nieuw Guinea. Ze is dan 7 jaar. Ze vertelt hoe een dag op de lagere school eruitzag. Haar moeder wordt hoofd van de eerste Europese lagere school in Merauke. Geïnterviewde vertelt over perikelen rond toelating tot de school. Vervolgens is ze 4 jaar intern op de Primaire Middelbare school in Hollandia. Daarna werkt ze 1 jaar op een zendingskantoor en wordt daarna toegelaten tot de Kweekschool.

Haar moeder heeft 44 dienstjaren. Men raadt haar aan om in verband met haar pensioen naar Nederland te vertrekken. Vanuit Schiphol wordt de familie naar Wezep gebracht. In Nederland blijkt dat de diploma’s van geïnterviewde niet worden geaccepteerd.

De geïnterviewde maakt deel uit van de ervaringsgemeenschap van ooggetuigen van een migratiegeschiedenis van Nieuw Guinea naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-28q-fcqc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3w2-o32
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41191
Provenance
Creator Stichting PACE ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Anke Kamerman; Stichting Papua Erfgoed
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/pdf; text/doc
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Ambon; Ahiolo; Athene; Ceram; Dobo; Hollandia; Kei eilanden; Merauke; Muting; Salam-Epe; Tanamera; Wezep