Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0004

De geïnterviewde werd geboren op 22 november 1914 in Frankfurt am Main. In 1925 vertrok het gezin naar Nederland. Hier raakte ze geïnteresseerd in met name de linkse politiek. Vanuit dit perspectief gaf ze zich als verpleegster op om een bijdrage te leveren aan de Spaanse Burgeroorlog, om zo te strijden tegen het fascisme. Over deze oorlog vertelt ze uitvoerig. Terug in Nederland was ze actief in het herbergen van vluchtelingen uit Duitsland. Gedurende de Duitse bezetting breidde deze activiteiten zich uit tot een verzetsgroep, actief in de omgeving van Vlaardingen. Ze hoefde, als joodse vrouw zijnde, aanvankelijk niet voor de Nazi’s te vrezen vanwege haar huwelijk met een niet-joodse man. Voor haar verzetsactiviteiten werd ze echter wel opgepakt. Ze gaat uitvoerig in op haar tijd in kamp Westerbork waar ze eveneens betrokken raakte bij de illegaliteit. Ze vertelt een aangrijpend verhaal over een te vroeg geboren baby in Westerbork. Verder gaat ze in op de terugkeer uit het kamp, haar verzetsactiviteiten in Amsterdam en haar belevenissen als verpleegster net na de bevrijding.

The interviewee was born on 22 November, 1914 in Frankfurt am Main, Germany. The family moved to the Netherlands in 1925. Here, she became interested in left-wing politics. From this perspective she enlisted as a nurse to contribute to the Spanish Civil War, to fight fascism. She talks extensively about this war. Back in the Netherlands she was active in receiving and housing refugees from Germany. During the German occupation she continued these activities in the resistance, in a group active in the area of Vlaardingen (near Rotterdam). As a Jewish woman, she first didn’t at first have reason to fear the Nazis because she was married to a non-Jewish man. However, she was arrested because of her resistance activities. She talks at length about her time in Westerbork concentration camp where she also became involved in the resistance. She tells a moving story about a baby who was born prematurely in Westerbork. She mentions her return from the camp, her resistance activities in Amsterdam and her experiences as a nurse just after the liberation.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zar-2zj5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-g95-mpr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41711
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuys, camera; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; text/pdf; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Frankfurt am Main, Vlaardingen, Spanje, Westerbork,