Criminele-politiële statistiek - tabellen

PID

overkoepelende groep voor losse door het CBS geleverde tabellen en externe bestanden die via remote access geraadpleegd/bewerkt zijn. Soms is meer informtie op de dataverzamelingsbladzijde van het cbs te vinden

Suggestions for data usage: Deze dataset behoort tot het interne archief van het SCP en is niet beschikbaar voor externen. Zie 'Relation' voor eventuele beschikbaarheid van public use files. Bij vragen kunt u contact opnemen met het scp via data@scp.nl

Identifier
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-41-njkp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:223807
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher DANS/KNAW
Contributor cbs; Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Netherlands