Fort aan de Buursteeg in Renswoude, gemeente Renswoude; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek proefsleuven RAAP-rapport 2728 REFO5

zie vondstmeldingen 425889 en 425890 ; WOII vondsten waren niet ingevoerd vanwege ontbreken systematiek in archis 2

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-26h-mbaa
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gcvy-ss
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69197
Provenance
Creator Schute, I.A.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.556 LON, 52.050 LAT); Renswoude; Renswoude; Fort aan de Buursteeg; Utrecht