Noordwijk Bouwkuip Koningin Wilhelmina Boulevard Resten van de Atlantikwall aan de Koningin Wilhelmina Boulevard te Noordwijk aan Zee. Een archeologische begeleiding van de aanleg van een bouwkuip voor een gestuurde boring Archol Rapport 343

In opdracht van Van Vulpen heeft Archol bv op 3 november 2016 een archeologische begeleiding uitgevoerd bij het uitgraven van een bouwkuip ten behoeve van een gestuurde boring aan de Koningin Wilhelmina Boulevard. Tijdens het onderzoek zijn onverwacht resten aangetroffen van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog. De resten zijn gedocumenteerd en verwijderd. Hierna is de locatie van bouwkuip vrijgegeven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xau-6kec
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pb13-4i
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:73294
Provenance
Creator Baas, S.
Publisher Archol
Contributor Archeologisch Onderzoek Leiden
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg; text/csv; MapInfo
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.431 LON, 52.245 LAT); Zuid-Holland; Noordwijk; Noordwijk; Koningin Wilhelmina Boulevard; 30E (kaartblad)