Herinrichting Infrastructuur Fort Vechten, gemeente Bunnik; archeologische begeleiding en opgraving (met beperkingen) RAAP-rapport 2805 BUMD7

zie waarneming 439528 Begeleiding voor de aanleg van een parkeerplaats, met als doel het beschermen (behoud in-situ) van de in het plangebied bekende archeologische resten. Monitoren van de maximale ontgravingsdiepte en verzamelen van vondsten die zich in de bouwvoor bevinden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x8b-2pnr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6xy4-9t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69035
Provenance
Creator Ilson, P.J.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.172 LON, 52.061 LAT); Bunnik; Gemeente Bunnik; Waterlinie Fort Vechten locatie 4 parkeerplaats; Utrecht