Woerden - Riolering Julianastraat - Prins Hendrikkade en Prins Bernhardlaan Twee archeologische begeleidingen

ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Begeleiding (conform protocol IVO-P) uitgevoerd ten behoeve van het vervangen van het riool in de Julianastraat en de Prins Hendrikkade te Woerden. Het oude riool bestond uit één buis en werd vervangen door twee buizen. Hoewel de rioolsleuf zelf was verstoord door het oude riool, waren de profielen van de oude sleuf intact zodat het mogelijk was om archeologische waarnemingen te doen. Tijdens de begeleiding zijn resten van de 17e-eeuwse (gedempte) binnen- en buitengracht aangetroffen. In 2012 heeft ARC B.V. een archeologische begeleiding uitgevoerd op de Prins Bernhardlaan te Woerden. Hierbij zijn de 17e-eeuwse grachten ook aangesneden. Daarnaast zijn toen leefniveaus en sporen aangetroffen die dateren van de Romeinse tijd tot in de Nieuwe tijd. Dit onderzoek was door omstandigheden niet uitgewerkt en is bij de uitwerking van onderhavig onderzoek meegenomen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z5f-stnw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-l3k8-ip
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67422
Provenance
Creator Williams, G.L.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor Griffioen, A.A.J.; Moolhuizen, C.; Nooijen, C.; Reigersman-Van Lidth de Jeude, W.F.; ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; image/tiff; access / mdb; mapinfo / tab; image / png; excel / xlsx
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.884 LON, 52.084 LAT); Utrecht; Gemeente Woerden; Woerden; Prins Bernhardlaan; Julianastraat-Prins Hendrikkade; 31G