Archeologisch onderzoek in het Kerkegasje

In het kader van een rioolvernieuwing is in het Kerkegasje door Bureau Archeologie en Monumenten een archeologische begeleiding van de werkzaamheden uitgevoerd. In totaal is tijdens het onderzoek een oppervlak van 264,6 m2 open gelegd.

Code: Keg1; Oud onderzoek op die locatie zie OMG 30905 en 32011. Het onderzoek heeft zich hoofdzakelijk op het in kaart brengen van het bodemarchief gericht. Er zijn inhumatiegraven aangetroffen. Ook muurwerk.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xwj-xc95
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-70bf-iq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52126
Provenance
Creator Oosterbaan, J.
Publisher Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Contributor Rob Reijnen, R.; Roel Hoek, R.; Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.865 LON, 51.847 LAT); 40C; Kerkegasje; Nijmegen; Gelderland