Tijdsbestedingsonderzoek 2005 - TBO 2005

Het Tijdsbestedingsonderzoek is een vijfjaarlijks onderzoek (sinds 1975) onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek bevat naast achtergrondvragen algemene vragen over tijdsbesteding. Bovendien wordt de respondent gevraagd om gedurende een week in een dagboek per kwartier bij te houden aan welke activiteiten dat besteed is.
Doel populatie: NL-bevolking van 12 jaar en ouder / Soort onderzoek: enquête / Steekproefeenheid: persoon / Entiteiten: personen / Steekproefkader: PTT-afgiftepuntenbestand; in 2005 Gemeentelijke basisadministratie (GBA) / Steekproefmethode: drietrapssteekproef: gemeente, adres, persoon; stratificatie naar gemeente in 2005: tweetrapssteekproef: postcodegebied, persoon; clusters per postcodegebied met stratificatie naar stedelijkheidgraad en regio / Verzamelmethode: mondelinge vragenlijst; vanaf 2000 computer ondersteund (CAPI); dagboek / Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en anderen / Uitvoerder veldwerk: IntomartGfK / Frequentie: vijfjaarlijks, sinds 1975 / Weging: naar leeftijd, geslacht, urbanisatiegraad/stedelijkheid, plaats in het gezin (tot 2000), gezinssituatie (2000) en werkzaamheid/inkomensbron

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-znn-5xvz
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-v64-rd7
Related Identifier https://doi.org/10.1007/s13644-017-0314-5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:44212
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2008
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage The Netherlands